Bindslevs Plads

Bindslevs Plads er en dynamisk plads der formår på enkelt ogfornem vis at inkorporere stedets mange programmer i ét inkluderende byrum,der skaber inspirerende rammer for det gode kultur- og ungdomsliv. Pladsenskaber rum for kulturelle begivenheder i alle skaler og sammenhæng på tværs afde mange kultur- og uddannelsesinstitutioner, der knytter sig til pladsen. Byrummet sammenbindes af en bred rambla, der indfanger hovedindgangene til de omkringliggende institutioner. Langs ramblaen ligger en række mindre byrum, herunder Theodoras Have der er pladsens grønne åndehul. Projektet er blevettil gennem en omfattende inddragelsesproces.

Bygherre
Silkeborg Kommune
År
2016-2018
Samarbejde
Temaer
Helhedsplan, byrum og anlæg
Lokation
Bindslevs Plads
Kontakt os for flere projekter