Foreningsstien

Foreningsstien er resultatet af en områdefornyelse i Klitmøller. Projektet er en alternativ rekreativ rute til de trafikerede gader, som på ny forbinder byen, naturen og havet, hvorved tilgængeligheden på tværs af byen øges. På stien er der etableret flere mødesteder med oplevelsesmulighederne og aktiviteter, der sammentænker kultur, lokale fortællinger og naturformidling med leg, bevægelse og interaktion. Projektet blev til igennem en omfattende borgerinddragelse og er støttet af Realdania og Thisted Kommune.

Bygherre
Thisted Kommune og Nationalpark Thy
År
2016-2020
Samarbejde
Temaer
Helhedsplan, rekreativ infrastruktur og klimatilpasning
Lokation
Klitmøller
Kontakt os for flere projekter