Fremtidens Gårdhave

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade er et demonstrationsprojekt, der blev søsat for at afdække de københavnske gårdhavers klimatilpasningspotentialer. Den frodige gårdhave bidrager til skybrudssikring af området og fremhæver regnvandet som et grundelement i rumoplevelsen. Projektet er gennemføret som et tværfagligt og samarbejdsdrevent innovationsforløb i tæt dialog med beboerne og Kø- benhavns Kommune. Gårdhaveprojektet er et godt eksempel på, hvordan et partnerskab mellem myndighed, private borgere og rådgivere skaber en både innovativ og stedsspecifik regnvandsarkitektur, der øger biodiversitet og beboernes bo- og livskvalitet.

Bygherre
Københavns Kommune
År
2015 - 2018
Samarbejde
Kuben management, UiWE, Niels LÜtzen, EnviDan
Temaer
Rekreativ klimatilpasning, regnvandsarkitektur
Lokation
København
Kontakt os for flere projekter