Nexø - kobling mellem by, havn og hav

Nexø er en driftig by med et stort udbud af service og naturskønne omgivelser. Efter en årrække med stagnation, primært grundet nedgang i fiskeriet, er Nexø nu i udvikling med tilflyttere og iværksættere, nye cafeer og butikker. Med fiskeriets nedgang er der åbnet op for et stort udviklingspotentiale i forhold til en rekreativ adgang til havnen og vandet samt koblingen mellem by, havn og hav. Netop dette potentiale er vi ved at indfri og samle i en helhedsplan, der udstikker retningen for den fremtidige udvikling af området, hvortil en række konkrete nedslag skal medvirke til øget sammenhængskraft og samspil på tværs af by, byrum og havnens industrilandskab.

Bygherre
Bornholms Regionskommune
År
2023
Samarbejde
Temaer
Helhedsplan, rekreativ havneudvikling, byrum og anlæg
Lokation
Nexø Havn
Kontakt os for flere projekter