Ø-havnen

Med fokus på at samle og skabe ny viden, inspiration og perspektiver om øernes havneområder er Ø-HAVNEN en helhedsplan og guide for bl.a. lokal vækst, et udviklet erhvervsliv og levedygtige lokalsamfund. Med planen løfter vi blikket, ud over og på tværs af det danske ø-landskab, og sætter kurs mod udviklingspotentialerne. Gennem strategisk planlægning og udvikling af de rekreative potentialer på havnene, er ambitionen at styrke de lokale levevilkår til gavn for både erhvervsdrivende, lokale og turisterne som besøger havnene. Projekter et udviklet i samarbejde med LAG Småøerne og lokale aktører.

Bygherre
LAG Småøerne
År
2020-2021
Samarbejde
Temaer
Destinationsudvikling, strategisk planlægning og rekreativ havneudvikling
Lokation
De danske småøer
Kontakt os for flere projekter