Resiliente Vejle Østby

Projektet medvirker til at gøre Vejle Østby modstandsdygtig overfor fremtidens kraftige skybrud. Projektet er en del af en større indsats, hvor vandet ledes sikkert ud i Vejle Fjord samtidig med, at der skabes rekreative værdier og nye mødesteder for områdets beboere. I forbindelse har LABLAND bl.a. udarbejdet visionsplanen for hele området. Hertil et parkforløb med vandløb, småsøer og mulighed for aktiviteter, samt Tommy Troelsens Plads, hvor en eksisterende boldbane er blevet omdannet til tre midlertidige regnvandsbassiner, der når vandet ikke optager pladsen, bliver en bevægelsespark, hvor almen idræt og parasport og klimatilpasning går hånd i hånd.

Bygherre
Vejle Kommune, Vejle Spildevand og ØsterBo
År
2017-2020
Samarbejde
Temaer
Helhedsplan, rekreativ klimatilpasning og regnvandshåndtering
Lokation
Vejle Østby
Kontakt os for flere projekter