True skov

LABLAND har i samarbejde med Aarhus Kommune, Københavns Universitet, Naturstyrelsen og LOA udarbejdet en udvik­lingsplan for True Skov. Planen omhandler hvorledes vi kan indtænke bynære grønne strukturer som en del af byens rekreative faciliteter og hvordan man kan planlægge nye skovarealer (rekreativt), pode eksisterende skove (True Skov) samt hvilke faciliteter der kan indgå og udvikles for at Skoven er tilgængelig og appellerende for fællesskaber og aktiviteter i det fri. Udviklingsplanen er udarbejdet gennem en omfattende borger­inddragelse, hvorfor den har fået titlen: True Skov for alle.

Bygherre
Aarhus Kommune
År
2018-2019
Samarbejde
Naturstyrelsen, Københavns Universitet og LOA
Temaer
Udviklingsplan, rekreativ skovrejsning
Lokation
True skov
Kontakt os for flere projekter